Rekrutacja

Potrafisz prowadzić wciągające sesje RPG? Chcesz dołączyć do kadry obozów Caerbannog? Jesteś ogarniętym i odpowiedzialnym człowiekiem?

Jeśli tak, to zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji do Stowarzyszenia Mistrzów Gry Tempus i na kadrę obozów RPG Caerbannog organizowanych przez BPiT Almatur Katowice. Rekrutacja do Stowarzyszenia możliwa jest przez cały rok. Poniżej dowiesz się, jakie warunki trzeba spełnić, aby dołączyć, oraz jakie korzyści oferuje członkostwo w Tempusie.

Wymagania

Od wszystkich kandydatów wymagamy:

 • Ukończonych 18 lat życia.
 • Pewności, że nie pojedzie się już na obóz RPG Caerbannog jako uczestnik.
 • Bycia niekaranym (w rozumieniu możliwości wyrobienia sobie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 • Wysłania nam mailem zgłoszenia swojej kandydatury (szczegóły poniżej).
 • Przeprowadzenia sesji rekrutacyjnej (szczegóły poniżej).

Wyślij zgłoszenie

Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wysłać maila rekrutacyjnego i zawrzeć w nim następujące informacje:

 • List motywacyjny (krótkie uzasadnienie, dlaczego chcesz do nas dołączyć, co zamierzasz wnieść do Stowarzyszenia oraz jakie jest twoje doświadczenie z fantastyką i RPG).
 • Informacje kontaktowe i miasto, w którym mieszkasz/można cię najczęściej zastać.
 • (opcjonalnie) CV – choćby było krótkie.
 • (opcjonalnie) Portfolio z twoimi osiągnięciami, czy będą to grafiki, czy teksty, czy muzyka, czy inne twórcze dzieła. Pochwal się.
 • (opcjonalnie, dotyczy tylko byłych uczestników obozów Caerbannog) Informację na których turnusach obozu i z którymi MG grałeś/grałaś.
 • Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”. Zgłoszenia bez tego oświadczenia nie będą rozpatrywane! Dane osobowe potrzebne są tylko na potrzeby rekrutacji i nie będą wykorzystywane w innych celach, ani przekazywane podmiotom lub osobom trzecim.

Wyślij swoje zgłoszenie na adres smgtempus@gmail.com, a my z pewnością się mu przyjrzymy.

Sesja Rekrutacyjna

Jeśli twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone pozytywnie, kolejnym etapem rekrutacji będzie realizacja zadania rekrutacyjnego i jednocześnie rozmowa kwalifikacyjna w formie sesji rekrutacyjnej. Sesję rekrutacyjną można przeprowadzić w dowolnym systemie RPG, ale bardzo zachęcamy do przeprowadzenia jej w systemie Caerbannog (nie wymagamy na tym etapie głębokiej znajomości systemu). Przysługuje jedno podejście do sesji rekrutacyjnej na sezon. Termin sesji będzie ustalony indywidualnie. Pamiętaj, że sesja rekrutacyjna ma nam pokazać, że nadajesz się do kadry nie tylko jako MG, ale też jako osoba ogarnięta, której będzie można powierzyć odpowiedzialność za uczestników.

Pomyślne zaliczenie sesji rekrutacyjnej oznacza przyjęcie w poczet kadry mistrzów gry Caerbannog i członkostwo w Stowarzyszeniu Mistrzów Gry Tempus.

Możliwe jest też dołączenie do Stowarzyszenia bez przeprowadzenia sesji rekrutacyjnej (tylko na podstawie zgłoszenia mailowego), jednak oznacza to brak możliwości brania udziału w obozach RPG Caerbannog jako kadra.

Korzyści z członkostwa

Dla kadry obozów RPG:

 • Możliwość podjęcia pracy (umowa zlecenie) jako kadra obozu RPG Caerbannog organizowanego przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur Katowice (w zależności od realnego zapotrzebowania).
  • Wynagrodzenie dla kadrowicza za jeden turnus wynosi (na rok 2022) od 1100zł do 1650zł netto.
  • Możliwe są też dodatki dla wychowawców oraz realizacja płatnych konwojów.
  • Przysługuje też koszulka obozowa 😉

Dla wszystkich członków SMG Tempus:

 • Możliwość brania udziału w zamkniętych spotkaniach i zjazdach członków SMG Tempus, podczas których realizowane są szkolenia dla kadry obozów i innego rodzaju warsztaty.
 • Możliwość brania udziału i organizowania oficjalnych wydarzeń, LARPów, sesji czy prelekcji konwentowych sygnowanych przez Tempus.
 • Pierwszeństwo w możliwości wzięcia udziału w międzynarodowych, europejskich wyjazdach dla graczy i mistrzów gry finansowanych przez Erasmus+ i organizowanych przez organizację Dragon Legion, z którą SMG Tempus regularnie współpracuje. Zrealizowaliśmy między innymi:
 • Pierwszeństwo w możliwości wzięcia odpłatnego udziału w projektach finansowanych przez program Erasmus+, w których Tempus bierze udział. Realizujemy m.in. projekt Language Detective we współpracy z brytyjskim oddziałem niemieckiego instytutu Goethe-Institut London, maltańską szkołą językową IZI Ltd oraz niemieckim przedsiębiorstwem z branży IT Ingenious Knowledge GmbH.
 • Dostęp do materiałów o systemie dostępnych tylko dla MG. W miarę możliwości własny egzemplarz podręcznika CB.
 • Możliwość współtworzenia świata i mechaniki systemu RPG Caerbannog.
 • Korzystania ze sprzętu Tempusowego, takiego jak stroje i planszówki (w miarę jego dostępności).

Obowiązki członkowskie

Członkostwo w SMG Tempus nie nakłada wielu obowiązków. SMG Tempus nie pobiera obecnie składek członkowskich. Wymagamy:

 • Sumiennego i terminowego wywiązywania się z obowiązków, których podjęcia się zadeklarowało.
 • Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
 • Nie bycia dupkiem (wyjaśnienie: http://www.wheatonslaw.com/).

Od kadry obozowej, jadącej w danym sezonie na turnus obozu RPG Caerbannog wymagamy dodatkowo:

 • Zaliczenie raz do roku sesji kwalifikacyjnej i testu wiedzy o systemie Caerbannog, mających na celu podnoszenie umiejętności MG i dbanie o wysoki poziom programu realizowanego na obozach.
 • Posiadania uprawnień wychowawcy dzieci i młodzieży (lub uprawnień kierownika).
 • (dla wychowawców) Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.