Back to Top
 

Oklesha

Miasto leży na południowym skraju południowej z bliźniaczych wysp Persedei. Tutejsza pogoda nie sprzyja uprawom, przez większość roku jest bardzo gorąco i duszno, co jest przerywane przez bardzo krótką porę deszczową, trwająca zaledwie dwa do trzech tygodni.

Okleshanie to zazwyczaj ludzie o krępych raczej masywnych sylwetkach, średniego wzrostu i ciemnej karnacji. Charakterystyczny dla tego regionu jest brak rozróżnienia na imiona męskie i żeńskie – mężczyzna i kobieta są odbierani jako równi wszelkich praw oraz obowiązków w oczach społeczeństwa. Głównym podziałem wśród mieszkańców Okleshy jest podział na ludzi pracy i ludzi wojny. Ci pierwsi zajmują się rybołówstwem, rolnictwem oraz handlem. Z kolei ludzie wojny to wojownicy i taktycy, szkoleni od dziecka, którzy są najmowani przez inne nacje Caerbannog. Jako oddziały biorą oni udział w większych bądź mniejszych bitwach, a gdy brak jest większych konfliktów, częściej można spostrzec Okleshańskiego wojownika jako ochroniarza karawany lub bogatego szlachcica.

Ustrojem Okleshy jest teokracja, władzę w tym mieście sprawuje Azil, bóg wojny. W jego imieniu przemawia także rada, złożona z najznamienitszych wojowników Okleshy. W tej radzie możemy wyróżnić przewodniczących poszczególnych szkół – są cztery, a w każdej z nich szkoleni są ludzi dla innych potrzeb działań wojennych. Prócz sprawowania władzy, Azil jest tu niemal jedynym czczonym bogiem, mimo iż nie ma zakazu wyznawania innych bogów, o ile oczywiście doktryny tych bogów nie są sprzeczne z militarnym nastawieniem Azila.

Wojna jest dla Okleshan niczym sztuka. Jest to także sposób bycia oraz filozofia. Wojna jest harmonią, między jednostką, a wielką machiną wojenną całego narodu. Za wojną kryje się dla nich jedyna prawdziwa możliwość stworzenia trwałego pokoju.

Wyszkolenie ich wojownika to nie są tylko umiejętności jednej jednostki, a raczej pomysły, ideę oraz taktyki wielu myślicieli, którzy tworzyli je setki lat. Co rusz prowadzone są dyskusje o taktyce, filozoficzne oraz teoretyczne rozmowy na temat walki i tablice pełne rysunków inżynierów tworzących nowe urządzenia.

Najwięksi herosi oraz wspaniali taktycy są tu porównywani niemal do istot boskich. Mimo to panuje tutaj powszechny szacunek dla każdego człowieka, gdyż nawet cieśla, murarz lub kołodziej przyczyniają się w większym lub mniejszym stopniu do potęgi wojowników. Jedyną grupą, jaką każdy z Okleshan gardzi są każdego rodzaju bandyci, uważani przez lokalną ludność za niehonorowe szumowiny.

Przez lata Oklesha była spokojnym miejscem, które rozwijało się w szybkim tempie. Aktualnie ten rozwój obrócił się przeciwko samym mieszkańcom. Fala imigrantów słyszących o dobrobycie tej krainy oraz naturalny rozwój zwiększyły drastycznie liczbę ludności. Do miasta są dobudowywane tzw. “dzielnice biedoty”, gdzie w większości ludzie głodują i chorują. Sami Okleshanie wynajmują swoich najemników za jedzenie lub kupują je wydając na to swoje ostatnie pieniądze. Zaczęli nawet wynajmować swoich ludzi w zamian za kawałek ziemi w innym państwie, który mogą sami uprawiać i należy tylko do nich – takie miejsce nazywa się Enklawami.

Jeśli masz ochotę grać postacią honorowego wojownika, dla którego więź braterska jest najważniejsza – Oklesha jest dobrym wyborem. Możesz też stworzyć inżyniera, taktyka, dowódcę małej kompanii – w każdym razie człowieka oddanemu kunsztowi wojennemu.