Wspieranie rozwoju umiejętności miękkich, komunikacji i dedukcji

Projekt Language Detective

Stowarzyszenie Mistrzów Gry Tempus za przyjemność ogłosić, że stało się beneficjentem dofinansowania w ramach programu Erasmus+ na projekt „Language Detective – Interaction-Based Language Learning”, realizowany we współpracy z międzynarodowymi partnerami: Ingenious Knowledge GmbH (Niemcy), Goethe-Institut London (United Kingdom), IZI Ltd (Malta).

Celem projektu jest stworzenie mobilnej gry detektywistyczne na platformy Android i iOS, która będzie wspierać naukę języków obcych. Realizacja projektu musi odbyć się w czasie dwóch lat, od 31.05.2021 do 30.05.2023. W tym czasie SMG Tempus otrzyma środki, które przeznaczy na realizację rezultatów pracy intelektualnej i stworzy treści niezbędne do ukończenia tego projektu. SMG Tempus pełni też rolę koordynatora projektu, który jest realizowany we współpracy z Ingenious Knowledge GmbH z Niemiec (odpowiedzialni głównie za kwestie programistyczne), IZI Ltd z Malty (szkoła języków, odpowiedzialna za testowanie i wsparcie językowe) oraz Goethe-Institut London z UK (odpowiedzialni za kwestie nauki języków).

SMG Tempus realizować będzie przede wszystkim treści gry, a więc kryminalne sprawy, które pozwolą graczom wcielić się w rolę detektywów dedukujących prawdę w śledztwie. Oprócz tego stowarzyszenie tworzyć też będzie materiały instruktażowe do całej gry, a więc tutorial i wszelkie inne instrukcje i filmiki szkoleniowe, które ułatwią odbiorcom zrozumienie i użytkowanie rezultatów projektu. Aplikacja Language Detective będzie narzędziem dla nauczycieli języków do wykorzystania na lekcjach w szkołach i szkołach językowych (na ten moment planujemy wsparcie dla j. polskiego, niemieckiego i angielskiego, a być może też maltańskiego).

W ramach projektu członkowie SMG Tempus będą mieli okazję realizować się kreatywnie, poznawać koncepcje nauki języków, współpracować z ekspertami z całej Europy, rozwijać swoje umiejętności pracy w grupie oraz pogłębiać wiele innych kompetencji, które wspiera udział w tak ambitnym przedsięwzięciu.

Więcej informacji na temat postępów nad realizacją projektu można znaleźć na oficjalnej stronie Internetowej aplikacji: https://languagedetective.eduproject.eu/